Tagalog Opening Prayer for Any Occasion

Prayer-for-COVID-19-Protection

(Dear God, before anything else, we would like to thank you for all the generous blessings you have been granting us.) Mahal na Panginoon, bago ang lahat, nais ka naming pasalamatan sa mga maraming biyaya na ibinibigay mo sa amin. (Once more, we come to you in bended knees, to pray that you bless this … Read more Tagalog Opening Prayer for Any Occasion

error: Content is protected !!